Giới thiệu về globalcert

Công ty cổ phần chứng nhận globalcert

Để thực hiện sứ mệnh “Kiến tạo chất lượng- Hội nhập thành công”, Công ty Cổ Phần Chứng Nhận GlobalCert luôn sẵn sàng hỗ trợ những kiến thức và sự sáng tạo chất lượng nhằm mang đến cho khách hàng các chuẩn mực chứng nhận với lợi ích cao nhất. Đây là cơ hội bền vững để quý đơn vị hội nhập với thế giới.

Điểm khác biệt về những giá trị gia tăng mà tổ chức Globalcert mang lại cho Quý khách hàng là:
  1. Hỗ trợ đào tạo về hệ thống, quy chuẩn, tiêu chuẩn trước khi chứng nhận.
  2. Hỗ trợ đánh giá sơ bộ trước khi đánh giá chứng nhận chính thức.
  3. Cập nhật những chuẩn mực mới nhất về hệ thống và sản phẩm theo yêu cầu thị trường nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Qúy đơn vị sau đánh giá.
  4. Hỗ trợ và tạo ra những cơ hội cải tiến rõ nét về hệ thống và chất lượng sản phẩm sau mỗi đợt đánh giá chứng nhận và giám sát.

Khách hàng phản hồi về globalcert

100% Khách hàng đánh giá chất lượng năm 2019

Để thực hiện sứ mệnh “Kiến tạo chất lượng- Hội nhập thành công”, Công ty Cổ Phần Chứng Nhận GlobalCert luôn sẵn sàng hỗ trợ những kiến thức và sự sáng tạo chất lượng nhằm mang đến cho khách hàng các chuẩn mực chứng nhận với lợi ích cao nhất. Đây là cơ hội bền vững để quý đơn vị hội nhập với thế giới.

Khách hàng

Giám đốc công ty

Để thực hiện sứ mệnh “Kiến tạo chất lượng- Hội nhập thành công”, Công ty Cổ Phần Chứng Nhận GlobalCert luôn sẵn sàng hỗ trợ những kiến thức và sự sáng tạo chất lượng nhằm mang đến cho khách hàng các chuẩn mực chứng nhận với lợi ích cao nhất. Đây là cơ hội bền vững để quý đơn vị hội nhập với thế giới.

Khách hàng

Giám đốc công ty

Để thực hiện sứ mệnh “Kiến tạo chất lượng- Hội nhập thành công”, Công ty Cổ Phần Chứng Nhận GlobalCert luôn sẵn sàng hỗ trợ những kiến thức và sự sáng tạo chất lượng nhằm mang đến cho khách hàng các chuẩn mực chứng nhận với lợi ích cao nhất. Đây là cơ hội bền vững để quý đơn vị hội nhập với thế giới.

Khách hàng

Giám đốc công ty

Để thực hiện sứ mệnh “Kiến tạo chất lượng- Hội nhập thành công”, Công ty Cổ Phần Chứng Nhận GlobalCert luôn sẵn sàng hỗ trợ những kiến thức và sự sáng tạo chất lượng nhằm mang đến cho khách hàng các chuẩn mực chứng nhận với lợi ích cao nhất. Đây là cơ hội bền vững để quý đơn vị hội nhập với thế giới.

Khách hàng

Giám đốc công ty