SƠ ĐỒ CHỨNG NHẬN VietGAP

– Giấy đăng ký chứng nhận VietGAP
 
– Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP Trồng trọt
 
– Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP Thủy sản
 
– Quy định về Nguyên tắc, Điều kiện chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) 
 
– Quy định về cách tính phí đánh giá VietGAP
>>> xem tại đây <<<