Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN GLOBALCERT
Lãnh đạo và toàn thể Cán bộ-Nhân viên quyết tâm đồng sức đồng lòng để đưa Công ty trở thành một trong những Tổ chức chứng nhận uy tín, tiên phong trong việc nâng cao giá trị gia tăng cho khách hàng thông qua việc:
“Cung cấp hoạt động chứng nhận có giá trị:
nâng cao hiệu lực,
gia tăng hiệu quả,
đảm bảo công bằng và
đón đầu hội nhập
cùng tổ chức thành công”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *