SƠ ĐỒ CHỨNG NHẬN VietGAP

– Giấy đăng ký chứng nhận VietGAP chăn nuôi
 
– Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP chăn nuôi
 
– Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP chăn nuôi
 
– Quy định về Nguyên tắc, Điều kiện chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) 
 
– Quy định về cách tính phí đánh giá VietGAHP
>>> xem tại đây <<<