SƠ ĐỒ CHỨNG NHẬN

– Giấy đăng ký chứng nhận 
 
– Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận 
 
– Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận 
 
– Quy định về Nguyên tắc, Điều kiện chứng nhận hệ thống
 
– Quy định về cách tính phí đánh giá 
>>> xem tại đây <<<