QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HTQL, ATTP-GLOBALCERT

– Quyết định ban hành Quy định Nguyên tắc, Điều kiện chứng nhận hệ thống quản lý đối với dịch vụ chứng nhận hệ thống của Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert.
>>> download tại đây <<<

-Giấy đăng ký chứng nhận HTQLCL ISO 9001:2008
>>> download tạo đây <<<

– Giấy đăng ký chứng nhận HTQLCL ATTP ISO 22000:2005/HACCP
>>> download tạo đây <<<

-Chứng chỉ công nhận ISO 9001:2008.
>>> xem chứng chỉ tại đây <<<

-Chứng chỉ công nhận ISO 22003:2007.
>>> xem chứng chỉ tại đây <<<