Công văn mời tham gia các lớp đào tạo lấy mẫu thủy sản, thú y, thức ăn chăn nuôi

Nhằm thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, thanh tra, đánh giá chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông lâm thủy sản theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT, 53/2011/TT-BNNPTNT, 55/2011/TT-BNNPTNT và các văn bản khác về VietGAP lĩnh vực Trồng trọt-Chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, thú y, đồng thời nhận được sự hỗ trợ của các Cục quản lý chuyên ngành Bộ Nông nghiệp và PTNT, Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert phối hợp với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Bình Định (Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định) tổ chức đào tạo cho những cán bộ Chi cục, Trung tâm Khuyến nông ngư, phòng Nông nghiệp &PTNT và các đơn vị sản xuất kinh doanh, tư vấn ngành nông lâm thủy sản về kiến thức nghiệp vụ lấy mẫu chuyên ngành.

>>> xem công văn tại đây <<<

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *